مبحث عبارت جبری

حجم فایل : 479.7 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 15
بنام خدا ریاضی پایه هفتم
مبحث : عبارت جبری نمودار های جبری :
نمودارها مانند دستگاه ؟؟؟؟ یا ماشین عدد ساز هستند


هر عددی که در این ماشین ریخته می شود با 7 جمع می شود و
سپس خارج می شود
2 7+ 9 3- 7+ 4 a 7+ ورودی خروجی مثال : ( ماشین ترکیبی )
x 3+ 2+ بدست آوردن محیط و مساحت شکل های هندسی به طور کلی :
m m n a a a m n h h بدست آوردن رابطه کلی برای محاسبه تعداد یا قیمت جبری :
مثال : ورودی یک سالن پذیرایی300000تومان است و برای هر نفر 35000تومان . هزینه این تالار برای پذیرایی از میهمان ؟
یک جمله جبری :

متغیر : xy,b,a

ضریب : عبارت جبری : ترکیبی از یک جمله ای ها با چهار عمل اصلی

جملات مشابه : قسمت حرفی کاملا یکسان دارند : مانند

نکات :
Xy=x.y=x y 1)
1x=x 2)
3)علامت ها خود یک جمله به حساب می آیند
ساده کردن عبارت های جبری :
5کیلومتر =3کیلومتر +2کیلومتر
2a+3a=5a (جملات مشابه )
3کیلومتر +2کیلومتر
2a+3a(غیر متشابه و قابل ساده کردن نیستند ) عبارت ها را ساده کنید :

ضرب یک عدد در یک پرانتز :


5 5(a+b) a b 5 5a+5b a 5 b مثال : ساده کنید :
4(y+x+2)-8(x-y+1)=
تبدیل معادلات کلامی به عبارت جبری :
الف) 4 برابر عددی
ب) قرینه خمس عددی
ج) 16 تا پیش از قرینه نصف عددی تبدیل عبارت های جبری به عبارت های کلامی :
m-8
4x+7


پایان...